Architectenbureau Alain De Saegher BVBA

  • 1977>1980: vooropleiding “architectuurtekenen” in het Kunsthumaniora Sint-Lucas Gent
  • 1980>1985: Architectuurstudies in Sint-Lucas Gent
  • 1985>1992: Stage en zelfstandig medewerker bij Groep Planning te Brugge en Brussel.
  •  1986 > nu: zelfstandig bureau in combinatie met onderwijs 
Mijn werkterrein situeert zich voornamelijk in de meergezins- en eengezinswoningen, zowel als nieuwbouw en als renovatie – exterieur en/of interieur, groot of klein.
  • Centraal staat steeds het functionele aspect van het ontwerp. De vorm vloeit logischer wijze uit een combinatie van oriëntatie, omgevingskwaliteiten, planorganisatie, stedenbouwkundige verordeningen, persoonlijke smaak en uiteraard het budget. Samen wordt gezocht naar een oplossing “op maat”.
  • Voornamelijk voeren aannemers de werken uit maar dikwijls werk ik ook met opdrachtgevers die deels hun woning zelf bouwen. Belangrijk bij beide is de technische bijstand op de werf. Het bouwproces is een zeer complexe materie geworden waar curatieve oplossingen meestal veel geld kosten.
Opdrachten  als :
  • consulent : een  scan van het huidige gebouw of perceel op stedenbouwkundig, organisatorisch, bouwtechnisch of energetisch vlak 
  • ontwerper: maken  van een bouwdossier, deels of volledig : het ontwerp /de bouwaanvraag (indienen via het omgevingsloket) /mogelijke beschrijvingen en meetstaten
  • coördinator-werfopvolging: het realiseren van een bouwwerk in coördinatie met verschillende partijen als aannemers, leverende firma’s en dergelijke
Dit als een aparte opdracht of als één geheel.

Interesse, vragen of opmerkingen? Contacteer ons!    Klik hier!